Průzkum: vnitřní systémy zesílení mobilního signálu

Byla dokončena studie o současné situaci na trhu se systémy pro zesílení mobilního signálu ve vnitřních prostorách. Průzkum zadala společnost Zyxel Networks v Rusku na konci září 2023. Průzkumu se zúčastnilo celkem 807 IT profesionálů, včetně správců systémů a síťových inženýrů. Respondenti zastupovali různé sféry činnosti, podniky i státní podniky z České republiky a zemí bývalého Sovětského svazu.

image_3

Účastníkům průzkumu byla položena řada otázek, které odhalily současné potřeby podniků na systémy zesílení mobilního signálu v prostorách, velikost lokalit, rozpočty, které jsou podniky ochotny na takové řešení vynaložit, a také způsob řešení problému, pokud již takové řešení bylo zavedeno.

Průzkum byl tedy rozdělen do čtyř nezávislých proudů:

– pro ty, kteří nevyžadují zesílení;

– pro ty, kde je špatný příjem mobilního signálu a kde je takový systém potřeba;

– pro ty, kteří si již systém zesílení zavedli sami;

– A pro ty, kteří do řešení zapojili mobilního operátora.

V první otázce měl každý z respondentů definovat svou pozici v organizaci:

1rus

Většina respondentů jsou technici v kancelářských budovách – 35,2 %. Na druhém místě se umístila kategorie „Jiné“ – 24,3 % a třetí místo obsadili ti, kteří slouží několika organizacím najednou – 19,6 %. Kromě toho se průzkumu zúčastnili zaměstnanci skladů a továren, školství a zdravotnictví, hotelů a nákupních center a také podzemních komplexů.

Následovala otázka týkající se významu řešení pro posílení mobilního signálu pro konkrétní podnik:

2rus

Většina respondentů – 65,4 % – se zajímá o systémy zesílení mobilního signálu v objektech. Celkem 27,7 % dotázaných podniků má dobrou sílu mobilního signálu, zatímco 7,2 % již zavedlo systém zesílení signálu. V závislosti na odpovědi na předchozí otázku respondenti v průzkumu postupovali podle jednoho ze čtyř logických řetězců. Pro ty, kteří nemají problémy se silou signálu, byl průzkum v tomto bodě dokončen.

Pro ty, kteří mají ve svých prostorách slabý mobilní signál, bylo několik dalších otázek. Také odpovědi na doplňující otázky těch, kteří již systém zavedli vlastními silami nebo s pomocí mobilního operátora.

Příjem signálu je špatný a systém je potřeba

Nejdříve jsme se snažili zjistit velikost webu, pro který je takový systém potřeba:

3rus

V popředí jsou prostory od 100 m2 do 1000 m2.m. Na druhém místě se umístily malé podniky s plochou do 100 m2. Na třetím místě se umístily podniky s plochou od 1 000 do 10 000 m2 a na čtvrtém místě velké areály o rozloze 10 000 m2 a více.m.

Dále byli účastníci průzkumu požádáni, aby určili, jaký rozpočet považují za přijatelný pro zavedení takového systému:

4rus

Většina lidí si zřejmě vybrala cenově nejdostupnější variantu do 100 000 koruna – 54,9 %. 25,9 % určuje částku od 100 000 do 500 000 koruna. 5,9 % je ochotno investovat od 500 000 do 2 000 000 a pouze 2,1 % je ochotno zaplatit více než 2 000 000. Těžko odpovědět 11,2 %. Tímto průzkum pro tuto kategorii respondentů končí.

Zavedli systém s využitím vlastních zdrojů

Hlavní otázkou pro ty, kteří již používají systém zesílení mobilního signálu, bylo, kdo takový systém zavedl.

5rus

Většina respondentů to udělala sama – 67,2 % a 32,8 % využilo služeb mobilních operátorů. V závislosti na odpovědi na tuto otázku byl průzkum rozdělen na dva proudy: na ty, kteří systém nasadili sami, a na ty, kteří využili pomoci mobilního operátora.

Nasazení systému ve firmě

Zeptali jsme se těch, kteří to udělali sami, na velikost jejich prostoru:

6rus

Většina profesionálů instalovala systém na plochy o rozloze 100 až 1 000 metrů čtverečních.m – 37,9 %, na druhém místě jsou plochy do 100 m2.m – 29,3 %, třetí místo mezi 1 000 a 10 000 m2.m – 25,9 %, následují ti, kteří instalovali systém nad 10 000 m2.m – 6,90%.

Jaké byly náklady na řešení realizované vlastními silami?

7rus

44,8 % respondentů zaplatilo za řešení nepřesahující 100 000 koruna, pro 29,3 % bylo obtížné odpovědět, 19 % utratilo od 100 000 do 500 000 koruna, 6,9 % od 500 000 do 2 000 000 koruna. Nikdo neutratil více než 2 000 000 koruna.

Pokud jde o značku zařízení instalovaného respondenty v tomto proudu, byla použita řešení následujících společností:

9rus

StellaDoradus – 0%

– Commscope – 2,9 %

– Cel-F1 – 5,7%

– Cobham – 5,7 %

– SureCall – 5,7%

– Weboost – 5,7%

– Comba – 14,3%

– Zyxel – 31,4 %

– Ostatní – 45,7 %

Tímto průzkum pro tuto kategorii respondentů končí.

Dmitry Tanyukhin, vedoucí oblasti prodejních kanálů společnosti Zyxel Networks v Rusku a SNS, věnoval pozornost přítomnosti produktů společnosti v hlasování: „Je velmi dobré vidět Zyxel mezi řešeními, která již pomáhají podnikům řešit problém posílení mobilního signálu v prostorách. Odpovědi respondentů se však s největší pravděpodobností netýkají specializovaných zařízení DAS Distributed Antenna systems , jejichž dodávky do Ruska začnou až koncem roku 2023. Předpokládám, že zde mluvíme o routerech LTE Wi-Fi Zyxel, které fungují ze SIM karty mobilního operátora a distribuují Wi-Fi v interiéru. Tato zařízení jsou žádaná v místech, kde není spolehlivá kabelová infrastruktura, nebo se používají jako záložní připojení k internetu.“

Systém zavedl mobilní operátor

Tohoto průzkumu se zúčastnili pouze ti, kteří již v místnosti implementovali systém zesílení mobilního signálu a toto řešení realizovali s pomocí toho či onoho mobilního operátora. Nejdříve byl položen dotaz, který mobilní operátor toto řešení implementoval.

8rus

MTS vede s 42,1% podílem implementace řešení pro zlepšení mobilního signálu. Následují MegaFon – 21,10 %, Tele2 – 10,50 % a Beeline – 5,30 %. Současně 21,1 % dotázaných využilo pomoci jiných osob

mobilní operátoři.

Řešení byla realizována na pracovištích různé velikosti

image_1

 • Do 100 000 RUR – 44,80%
 • Od 100 000 do 500 000 koruna – 19,00%
 • Od 500 000 koruna do 2 000 000 koruna – 6,90 %
 • Nad 2 000 000 koruna – 0,00 %
 • Nevím – 29,30 %

A zde jsou značky zařízení, které provozovatelé instalují u svých zákazníků:

image_2

 • Zyxel – 31,4 %
 • Comba – 14,3 %
 • Cel-F1 – 5,7%
 • Cobham – 5,7 %
 • SureCall – 5,7 %
 • Weboost – 5,7%
 • Commscope – 2,9%
 • StellaDoradus – 0%
 • Ostatní – 45,7 %

Tímto průzkum pro tuto kategorii respondentů končí.

Dmitrij Tanjuchin pokračuje: „Moderní podnik si nelze představit bez kvalitní komunikace, bez nepřetržitého a nepřerušovaného přístupu k různým online systémům a službám, bez komunikace mezi centrálou, odděleními a vzdálenými zaměstnanci. Mobilní kanál drží krok s takzvaným FTTB nebo jinými širokopásmovými sítěmi. Rychlost mobilního internetu roste, potřeba hlasové komunikace nemizí. Někdy se stává, že firma nemůže využívat kabelový kanál a musí používat mobilní síť. Proto nás bohužel nepřekvapuje celková nespokojenost naprosté většiny respondentů s kvalitou mobilního signálu v jejich provozovnách. A my vidíme potřebu ji posílit. Jsme rádi, že v letošním roce začínáme do Ruska dodávat specializovaná řešení na bázi DAS, která pomohou podnikům plně vyřešit problém posílení mobilního signálu v prostorách jakéhokoli typu.“

Ohodnotit tento článek
( Zatím žádné hodnocení )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: